Adwokat Rafał Kalinowski


Adwokat
Rafał KALINOWSKI

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Studia ukończył w 2001 roku, broniąc pracy magisterskiej z zakresu prawa autorskiego.

Swoje doświadczenie prawnicze nabywał pracując przy obsłudze dużej spółki kapitałowej, przy współpracy z adwokatem wykonującym stałą obsługę prawną tej spółki. Pracował również w kancelariach radców prawnych wykonując samodzielną obsługę klientów kancelarii. Do jego obowiązków należało m.in. przygotowywanie i negocjowanie umów, przygotowywanie pism procesowych, pełnienie dyżurów w siedzibie klientów, uczestnictwo w zgromadzeniach wspólników i akcjonariuszy, sporządzanie opinii prawnych oraz pozostałe czynności wchodzące w zakres obsługi klientów kancelarii.

W latach 2004–2007 odbywał aplikacją sądową, prowadzoną przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach, zakończoną złożeniem egzaminu sędziowskiego.

Samodzielną działalność na rynku usług prawniczych prowadzi od maja 2007 roku.
Wpisany jest na listę adwokatów przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach, a zawód adwokata wykonuje od października 2009 roku.

W ramach praktyki adwokackiej, prowadzi postępowania sądowe głównie z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego oraz prawa pracy. Świadczy również pomoc prawną z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych i prawa autorskiego oraz nieruchomości. Oprócz prowadzenia spraw sądowych zajmuje się stałą obsługą prawną przedsiębiorstw.

Wpisany jest również na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach.

Włada językiem angielskim w stopniu zaawansowanym w mowie i piśmie (CAE) oraz językiem rosyjskim w stopniu średniozaawansowanym.