Proponujemy różne formy współpracy:

W zależności od potrzeb klientów proponujemy trzy tradycyjne formy współpracy:
stała, dorywcza, jednostkowa.

Stała obsługa prawna oznacza regularne świadczenie usług prawnych dla danego przedsiębiorcy w pełnym zakresie, włącznie z pełnieniem na życzenie klienta dyżurów w wyznaczonych godzinach w jego siedzibie. Umowa o współpracy reguluje ilość godzin, jaką kontraktuje dany przedsiębiorca i zobowiązuje nas do rezerwowania gotowości do pracy w tym zakresie. Obsługa obejmuje prowadzenie spraw sądowych. Wynagrodzenie za świadczone usługi jest wynagrodzeniem ryczałtowym, zależnym od ustalonego w umowie limitu godzin naszej pracy.

Dorywcza obsługa prawna oznacza świadczenie usług prawnych w pełnym zakresie na podstawie umowy o współpracę opartej na zasadzie ustalonej stawki za godzinę pracy — co oznacza brak konieczności ponoszenia opłat w okresach, gdy brak jest zapotrzebowania na nasze usługi, ale też wyższą stawkę za godzinę, niż w przypadku stałej obsługi prawnej. Oferta obejmuje prowadzenie spraw sądowych na zasadach jak wyżej. Te formę współpracy rekomendujemy klientom, którzy ze względu na rodzaj czy rozmiar prowadzonej działalności, nie wymagają stałej obsługi prawnej.

Oprócz tego prowadzimy również jednostkowe sprawy osób fizycznych i prawnych. Ta forma współpracy dotyczyć będzie przede wszystkim osób nieprowadzących działalności gospodarczej a także spraw karnych, a w zakresie przedsiębiorców, tych którzy ze względu na rodzaj czy rozmiar prowadzonej działalności nie potrzebują stałego kontaktu z obsługa prawną. Koszt obsługi w tym przypadku zależny jest od rodzaju i stopnia zawiłości sprawy, a także niezbędnego nakładu pracy.